Μια συνεργασία της

Ορθόδοξης Ομάδας Δογματικής Έρευνας

Επιστροφή στην Κεντρική σελίδα

Νέο "φως"

Θέματα

Ένα αγαπημένο εδάφιο τής Εταιρίας Σκοπιά, είναι το: Παροιμίες 4/δ΄ 18, που λέει (κατά το Μασοριτικό κείμενο): "Η οδός όμως των δικαίων είναι ως το λαμπρόν φως, το φέγγον επί μάλλον και μάλλον, εωσού γείνη τελεία ημέρα".

Το αγαπούν, γιατί εκεί προσπαθούν να στηρίξουν τις διαρκείς δογματικές αλλαγές τους, που αναγκάζονται συνεχώς να κάνουν, λόγω τής ασχετοσύνης, τής προχειρότητας και τής ανευθυνότητας που διακρίνει τα δόγματα τής Σκοπιάς.

Από το αρχείο αυτό, θα δείτε όχι μόνο τι σημαίνει στην πραγματικότητα το εδάφιο αυτό, αλλά και παραδείγματα που "βγάζουν μάτι" για την προχειρότητα και την ανευθυνότητα που λέγαμε. Θα πείσουν και τον πιο δύσπιστο!!!

Θέματα

Δημιουργία αρχείου: 14-5-2002

Τελευταία ενημέρωση: 16-12-2011.

Επάνω